Bodemsanering: Werkzaam in ecologische risicogebieden

Bodemsanering: Werkzaam in ecologische risicogebieden

Zoals de wetgever bepaalt met haar voorschriften voor milieu en natuurbehoud, moet bouwen en herstel van gebieden in Nederland plaatsvinden op schone grond. Een schone bodem en schoon water vormen letterlijk de basis voor onze flora en fauna. Jammer genoeg speelt...
Bergingswerkzaamheden: Berging F-5 nabij De Bodde in Bitgum

Bergingswerkzaamheden: Berging F-5 nabij De Bodde in Bitgum

Foto is afkomstig van het artikel Vliegtuig rijt “Bitgumer oever open”, Leeuwarder Courant, 21 juni 2016   Begin juni stortte een Zwitserse straaljager F-5 neer in een meertje bij De Bodde in het Friese Bitgum. De straaljager maakte deel uit van de...
Vliegtuigberging: een schone én veilige bodem

Vliegtuigberging: een schone én veilige bodem

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er in Nederland duizenden vliegtuigen neergestort. In de Nederlandse grond, zee- en rivierbodem bevinden zich nog veel restanten die nog niet zijn geborgen. Zo liggen er naar schatting nog 2000 vliegtuigwrakken. In veel gevallen is...