Foto is afkomstig van het artikel Vliegtuig rijt “Bitgumer oever open”, Leeuwarder Courant, 21 juni 2016

 

Begin juni stortte een Zwitserse straaljager F-5 neer in een meertje bij De Bodde in het Friese Bitgum. De straaljager maakte deel uit van de Patrouille Suisse, een team van de Zwitserse luchtmacht dat demovluchten uitvoert. Het team was in Nederland voor de Luchtmachtdagen, maar trok zich na het ongeval terug. Twee F5-straaljagers schampten elkaar tijdens een oefening en stortte neer. De piloot van het gecrashte toestel heeft zijn schietstoel gebruikt en is door het glas van een kassencomplex gevallen. Hij is er met lichte verwondingen vanaf gekomen.

Na het uitvoeren van verschillende milieu- en bodemonderzoeken is de straaljager zorgvuldig geborgen. In samenwerking met Defensie heeft Leemans Speciaalwerken de berging van dit neergestorte toestel uitgevoerd. De werkzaamheden hebben ongeveer zes weken in beslag genomen.

Het Openbaar Ministerie heeft voor deze gelegenheid het ‘plaats delict’ tijdens de bergingswerkzaamheden een ochtend vrijgegeven. Geïnteresseerden konden op deze manier de berging van de brokstukken tijdens deze ochtend van dichtbij volgen.

Bergingswerkzaamheden F-5

De Zwitserse straaljager F-5 kwam neer in een meertje nabij De Bodde. Om de bergingswerkzaamheden uit te kunnen voeren moest een deel van de vijver worden leeggepompt. Er is een damwandconstructie om het vliegtuig geplaatst. Het water binnen deze damwandconstructie is vervolgens weggepompt zodat de F5 droog is komen te liggen. Duikers hebben de wrakstukken gemarkeerd.

De wrakstukken van de neergestorte Zwitserse straaljager zijn één voor één naar boven gehaald. Met kranen werden de brokstukken vanuit het water getakeld, schoongespoten en in een container geplaatst. De wrakstukken van het neergestorte toestel zijn naar de oude vliegbasis in Woensdrecht gebracht waar de wrakstukken verder zijn onderzocht. Na berging moest het terrein worden gesaneerd en hersteld.