Onze verantwoording

Een schone bodem en schoon water vormen de basis voor onze flora en fauna. Milieukundig bodemonderzoek is voor ons dan ook niet voor niets een prominente tak van sport. Wij voeren met regelmaat projecten in kwetsbare gebieden uit waarbinnen meerdere disciplines van toepassing zijn. Voorbeelden zijn: waterrijke locaties en Natura 2000 gebieden. Met eigen materieel kan Leemans Speciaalwerken multidisciplinair optreden. Complexe projecten weten wij nauwkeurig en inzichtelijk te beheersen.