(Foto: Omrop Fryslân – Anton Kappers)

Dutch article

Defensie maakt plan voor berging neergestorte F-5

Defensie en de gemeente Menameradiel treffen dinsdag de eerste voorbereidingen voor de berging van de F-5 van de Zwitserse groep Patrouille Suisse die bij de Bodde in Bitgum neerstortte. Een bergingsofficier is vrijdag op de plek geweest waar het vliegtuig een dag voor de open dagen neerkwam en heeft een bergingsplan gemaakt. Het is een eerste opzet, de gemeente Menameradiel zal hier nog over overleggen. Wel zal een begin gemaakt worden met de aanvoer van zand. Hiermee kan een pad worden aangelegd naar de plaats waar het toestel ligt. Dinsdag wordt een begin gemaakt met de aanvoer van zand, waarmee een pad wordt aangemaakt naar de plek waar het toestel ligt…

 

Read the article